Gia Định - Giờ Hoạt Động Bệnh ViệnBệnh viện Quốc tế Columbia Asia Gia Định luôn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng. Phòng khám chúng tôi mở cửa hoạt động vào thời gian sau. Vui lòng lưu ý rằng giờ làm việc của các phòng khám chuyên khoa được thể hiện trên trang hồ sơ của từng bác sĩ.
 
Cấp cứu
24 giờ

Ngoại trú
24 giờ

Nội trú/ Điều dưỡng
24 giờ

Khối văn phòng
Thứ Hai – Thứ Năm: 8g00 - 18g00
Thứ Sáu: 8g00 - 17g00
 
Xét nghiệm
Thứ Hai – Thứ Sáu: 7g00 - 18g00
Thứ Bảy: 8g00 – 17g00
Chủ Nhật: 8g00 – 17g00

Khoa Dược
Thứ Hai – Thứ Sáu: 7g30 - 18g00
Thứ Bảy: 7g30 - 17g00
Chủ Nhật: 8g00 - 17g00

Chẩn đoán hình ảnh
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8g00 - 17g00
Thứ Bảy: 8g00 - 12g00