Sài Gòn - Giờ Hoạt Động Phòng KhámPhòng khám Đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn luôn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng. Phòng khám chúng tôi mở cửa hoạt động vào thời gian sau. Vui lòng lưu ý rằng giờ làm việc của các phòng khám chuyên khoa được thể hiện trên trang hồ sơ của từng bác sĩ.
 
Phòng cấp cứu
Thứ Hai – Thứ Sáu: 7g30 - 21g00
Thứ Bảy & Chủ Nhật: 8g00 - 17g00

Khối văn phòng
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8g00 - 18g00

Phòng xét nghiệm
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8g00 - 17g00
Thứ Bảy: 8g00 - 12g00

Nhà thuốc
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8g00 - 18g00
Thứ Bảy: 8g00 - 17g00

Chẩn đoán hình ảnh
Thứ Hai – Thứ Sáu: 8g00 - 17g00
Thứ Bảy: 8g00 - 12g00