Đối Tác Bảo HiểmVới mong muốn đem đến sự tiện lợi trong quy trình thanh toán chi phí khám và chữa bệnh, chúng tôi có liên kết với các đối tác báo hiểm trong và ngoài nước (*) tại hệ thống Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Việt Nam.

Vui lòng chọn chi nhánh để xem danh sách đối tác bảo hiểm
Binh Duong
Gia Dinh
AETNA
APRIL INTERNATIONAL
ATHENA GLOBAL CONSULTING
ASIAN ASSISTANCE (THAILAND)
BAO VIET
BAO MINH
BAO LONG
BIDV INSURANCE CORPORATION (BIC)
BUPA INSURANCE SERVICES
BAO AN KHANG (BAKCO)
BIZINSIGHT VIETNAM
CHARTIS
CIGNA
DONG A INSURANCE SERVICE AND CONSULTING
DAI-ICHI LIFE VIETNAM
EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN (EAJ)
FTCCLAIMS
GENERALI VIETNAM
GROUPAMA VIETNAM
GRASS SAVOYE WILLIS VIETNAM
HENNER - GMC SERVICES INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SOS
INTERGLOBAL
INSMART
INS-LINK INTERNATIONAL
INTERNATIONAL MEDICAL GROUP (IMG)
LIBERTY INSURANCE
LUMA
MONDIAL ASSISTANCE ASIA
MSH CHINA
PETRO VIETNAM INSURANCE (PVI)
PETROLIMEX JOINT STOCK INSURANCE CORPORATION (PJICO)
PACIFIC INTERNATIONAL
PACIFIC CROSS
PRESTIGE INTERNATIONAL
QUALITY HEALTH MANAGEMENT (QHM)
SEVEN CORNERS
SAIGON-HANOI INSURANCE (BSH)
SOMPO JAPAN
SOUTH ASIA SERVICES (SAS)
TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE
TRAILS OF INDOCHINA
WELLBE MEDICAL COMMUNICATIONS AND SERVICES
VANBREDA INTERNATIONAL
VIETIN BANK INSURANCE (VBI)
Saigon
AETNA
APRIL INTERNATIONAL
ATHENA GLOBAL CONSULTING
ASIAN ASSISTANCE (THAILAND)
ASSIST CARD
BIZINSIGHT VIETNAM
BAO VIET
BAO MINH
BAO LONG
BIDV INSURANCE CORPORATION (BIC)
BUPA INSURANCE SERVICES
BAO AN KHANG (BAKCO)
CHARTIS
CIGNA
DONG A INSURANCE SERVICE AND CONSULTING
EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN (EAJ)
FTCCLAIMS
GENERALI VIETNAM
GROUPAMA VIETNAM
GRASS SAVOYE WILLIS VIETNAM
INTERNATIONAL SOS
INTERGLOBAL
INSMART
INS-LINK INTERNATIONAL
INTERNATIONAL MEDICAL GROUP (IMG)
LIBERTY INSURANCE
LUMA
MONDIAL ASSISTANCE ASIA
MSH CHINA
PETRO VIETNAM INSURANCE (PVI)
PETROLIMEX JOINT STOCK INSURANCE CORPORATION (PJICO)
PACIFIC INTERNATIONAL
PACIFIC CROSS
PRESTIGE INTERNATIONAL
SEVEN CORNERS
SAIGON-HANOI INSURANCE (BSH)
SOMPO JAPAN
SOUTH ASIA SERVICES (SAS)
TRAILS OF INDOCHINA
TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE
WELLBE MEDICAL COMMUNICATIONS AND SERVICES
VANBREDA INTERNATIONAL
VIETIN BANK INSURANCE (VBI)

*Ghi chú: Để biết thêm chính sách áp dụng cho từng đối tác bảo hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số điện thoại
  • Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương: 0274.381.9933
  • Bệnh viện Columbia Asia Gia Định: 028.3803.0678
  • Phòng khám Columbia Asia Sài Gòn: 028.3823.8888