Hình Thức Thanh ToánTHANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT HOẶC THẺ TÍN DỤNG
  • Sau khi được bác sĩ cho phép xuất viện, trung bình mất khoảng 2 giờ để chuẩn bị hóa đơn.
  • Nhân viên Điều dưỡng sẽ chuẩn bị các giấy tờ xuất viện và chuyển cho bộ phận thu ngân. Vui lòng đến quầy thu ngân thanh toán khi nhận được thông báo của Điều dưỡng.
  • Bệnh nhân sẽ được nhận giấy xuất viện, kết quả xét nghiệm, toa thuốc và thuốc theo toa sau khi thanh toán.
  • Thông báo cho nhân viên Điều Dưỡng nếu cần giấy chứng nhận bệnh lý (MC).

BẢO HIỂM BẢO LÃNH
  • Hình thức thanh toán này cần đến 4 giờ để hoàn thành.
  • Nếu cần ra viện sớm hơn, bệnh nhân phải đóng phí đặt cọc bằng giá trị hóa đơn xuất viện. Khoản tiền đặt cọc sẽ được trả lại sau khi có sự chấp thuận của công ty bảo hiểm đã ký kết.
  • Nếu bảo hiểm từ chối chi trả, xin vui lòng thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.
  • Nếu bảo hiểm chỉ chi trả một phần hóa đơn, bệnh nhân có nghĩa vụ thanh toán phần còn lại.
  • Bản chính của các kết quả xét nghiệm sẽ được gửi đến công ty bảo hiểm. Bệnh nhân sẽ nhận được bản copy và bản tóm tắt xuất viện.

*Nếu Xuất viện trước 14h00, bệnh viện sẽ không thu thêm tiền phòng

Nếu xuất viện từ 14h00 – 19h00, tiền phòng sẽ được tính thêm 50%

Nếu xuất viện sau 19h00, tiền phòng sẽ được tính thêm 1 ngày.