Trước Khi Nhập ViệnHệ thống bệnh viện Columbia Asia chấp nhận thư bảo lãnh viện phí từ các công ty, bảo hiểm đã ký kết. Vui lòng xuất trình giấy bảo lãnh khi làm thủ tục nhập viện để được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Trước Khi làm thủ tục nhập viện, nhân viên thu ngân sẽ thông báo số tiền tạm ứng viện phí. Khoản đặt cọc này phải được nộp vào ngày bạn nhập viện. Khoản đặt cọc bổ sung sẽ được yêu cầu mỗi ngày tương ứng với mức tăng lên của viện phí. Bệnh nhân Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng

Bệnh viện Columbia Asia phục vụ các loại phòng:
  • Phòng 1 giường
  • Phòng 2 giường
  • Phòng 3 giường
  • Phòng 4 giường

*Linh hoạt theo tình trạng phòng

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI THÂN Ở LẠI QUA ĐÊM:

  • Trường hợp bệnh nhi dưới 12 tuổi hoặc bệnh nhân trên 60 tuổi: miễn phí cho 01 người thân ở lại
  • Đối với phòng 1 giường: tối đa 02 người (có tính phí)
  • Đối với các phòng khác: tối đa 01 người (có tính phí)