GÓI TẦM SOÁT BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP


Danh mục khám:
 • Khám ngoại khoa
 • Đo sinh hiệu
 • Xét nghiệm
  • Xét nghiệm máu
   • TSH
   • FREE THYROXINE (FT4)
 • Siêu âm tuyến giáp
 • Ăn sáng