Bình Dương - Mức phíBệnh viện Columbia Asia Bình Dương cung cấp dịch vụ cao cấp với mức phí hợp lý minh bạch phù hợp với việc điều trị chăm sóc theo từng nhu cầu riêng của từng bệnh nhân.
 
Phòng 1 giường
1,600,000VND

Phòng 2 giường
1,000,000VND

Phòng 4 giường
550,000VND
 
Phòng Nằm trong ngày
180,000VND

Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt
1,800,000VND

Phòng Nhũ Nhi
1,600,000VND
 

*Giá phòng bao gồm 6 bữa ăn chính phụ. Giá có thể thay đổi trong tương lai