Talian Kecemasan Terdekat

Klang

Kenalan kecemasan lain

Lihat sekarang
Klang

Pilih Hospital Pilihan Anda

Langkau ke kandungan

Terma Penggunaan

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

 1. Terma
  Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan berikut, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.
 2.  
 3. Gunakan Lesen
  1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu pada Columbia AsiaLaman web untuk tontonan sementara peribadi dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
   1. mengubah suai atau menyalin bahan;
   2. menggunakan bahan-bahan untuk sebarang tujuan komersial atau untuk apa-apa paparan awam (komersil atau bukan komersial);
   3. cuba untuk menyusun semula atau reverse engineer apa-apa perisian yang terkandung di Columbia AsiaLaman web 's;
   4. mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan-bahan tersebut; Atau
   5. Pindahkan bahan kepada orang lain atau 'cermin' bahan pada mana-mana pelayan lain.
  2.  
  3. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Columbia Asia pada bila-bila masa. Setelah menamatkan tontonan anda bahan-bahan ini atau apabila penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan apa-apa bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.
 4.  
 5. Penafian
  Bahan-bahan pada Columbia AsiaLaman web disediakan berdasarkan 'sebagaimana adanya'. Columbia Asia tidak membuat sebarang jaminan, tersurat atau tersirat dan dengan ini menafikan semua jaminan lain termasuk tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak lain. Selanjutnya, Columbia Asia tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai ketepatan, keputusan mungkin atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan-bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dipautkan ke laman webnya.
 6.  
 7. Had
  Dalam apa jua keadaan tidak boleh Columbia Asia atau pembekalnya bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan atau disebabkan gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan tersebut Columbia AsiaLaman web, walaupun Columbia Asia atau a Columbia AsiaWakil yang diberi kuasa telah dimaklumkan secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat atau batasan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.
 8.  
 9. Semakan dan Errata
  Bahan-bahan yang terdapat pada Columbia AsiaLaman web boleh merangkumi kesilapan teknikal, tipografi atau fotografi. Columbia Asia tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. Columbia Asia boleh membuat perubahan kepada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Columbia Asia Walau bagaimanapun, tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.
 10.  
 11. Pautan
  Columbia Asia tidak mengkaji semula semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana laman web yang dipautkan tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan sokongan oleh Columbia Asia laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah atas risiko pengguna sendiri.
 12.  
 13. Terma Penggunaan Laman Pengubahsuaian
  Columbia Asia boleh menyemak semula Terma Penggunaan untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini.
 14.  
 15. Undang-undang yang Mentadbir
  Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Columbia AsiaLaman web ini akan ditadbir oleh undang-undang Negeri Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undangnya.

Dasar Privasi

Privasi anda sangat penting bagi kami. Oleh itu, kami telah membangunkan dasar ini untuk anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, berkomunikasi, mendedahkan dan menggunakan maklumat peribadi. Berikut menggariskan dasar privasi kami:

 • Sebelum atau pada masa mengumpul maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti tujuan maklumat dikumpulkan.
 • Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi semata-mata dengan objektif untuk memenuhi tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh kami dan untuk tujuan lain yang serasi, melainkan jika kami mendapat persetujuan daripada individu yang berkenaan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
 • Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.
 • Kami akan mengumpul maklumat peribadi dengan cara yang sah dan adil dan jika sesuai, dengan pengetahuan atau persetujuan individu berkenaan.
 • Data peribadi harus relevan dengan tujuan yang mana ia akan digunakan dan setakat yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus tepat, lengkap dan terkini.
 • Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kehilangan atau kecurian serta akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, penyalinan, penggunaan atau pengubahsuaian.
 • Kami akan menyediakan maklumat kepada pelanggan tentang dasar dan amalan kami yang berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi.
 • Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami mengikut prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahawa kerahsiaan maklumat peribadi dilindungi dan dikekalkan.