CAH Binh Duong

Identifier: 
BNDG

GÓI TẦM SOÁT BỆNH THIẾU MÁU CƠ TIM ( CT MẠCH VÀNH)Danh mục khám
  • Khám và tư vấn điều trị
    • Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp
  • Đo sinh hiệu
    • Chỉ số khối BMI
    • Huyết áp
  • Chụp CT mạch vành có cản quang
  • Đo điện tim (ECG)