Tin Tức & Sự Kiện

LỚP HỌC TIỀN SẢN
October 21, 2017
|
Sự Kiện
Trong chín tháng mang thai, có thể bạn sẽ gặp rất nhiều thay đổi và đặc biệt lo lắng cho kỳ vượt cạn đầu tiên. Những thắc mắc, những lo lắng sẽ được...
5 Bước tự Khám Vú tại nhà
October 19, 2017
|
Sự Kiện
Cách tiếp cận chủ động luôn là một điều tốt, như việc tự khám vú ở nhà, bạn sẽ dễ dàng thực hiện, cảm thấy thoái mái  và lại có thể sớm phát hiện...
THÁNG NHẬN BIẾT UNG THƯ VÚ
October 19, 2017
|
Sự Kiện
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tạo cho Phụ nữ nhận thức thông qua giáo dục việc phát hiện sớm Ung thư vú. Tham gia cùng chúng tôi trong việc...